Zajímavá místa

Zámek Lednice

Původní renesanční sídlo (vila) vzniklo v 16. století z podnětu Hartmana II. z Lichtenštejna. Karel I. Z Lichtenštejna (1569 – 1627) později učinil z Lednice letní rezidenci knížecího rodu a zahájil postupnou přestavbu renesančního zámku ve výstavní sídlo obklopené zahradami.

Zámek Valtice

Kníže Karel I. Z Lichtenštejna (1569 – 1627) učinil z valtického zámku sídlo panujícího lichtenštejnského knížete a tím předurčil vývoj celého areálu. Plán přebudovat původní starý hrad na výstavní a pohodlné sídlo však dokončil a jeho syn Karel Eusebius.

Zámecké jízdárny

Komplex koníren a jízdáren byl v areálu lednického zámku vybudován za vlády knížete Jana Adama z Lichtenštejna. Autorem projektu z roku 1688 byl Jan Bernard Fischer z Erlachu, realizoval jej Domenico Martinelli. Měřítko a forma stavby byly natolik reprezentativní, že byla označována jako „Zámek hřebců“. Původní projekt počítal se čtyřmi křídly, do roku 1698 však byla postavena pouze tři, čtvrté křídlo již vybudováno nebylo.

Janohrad

Janohrad nebo také Janův hrad byl postaven na památku slavného hofmistra Jana z Lichtenštejna v roce 1806 architektem Josefem Hardtmuthem. Romantická umělá hradní zřícenina je umístěna východně od Lednice na poloostrově obtékaném řekou Dyjí.

Kolonáda

Kolonáda zvaná Rajstna byla vystavěna v letech 1810 – 1812 na nejvyšším místě Lednicko-valtického areálu jako vyhlídková stavba. Jedná se o jednu z nejmonumentálnějších staveb Lednicko-valtického areálu.

Dianin chrám

Dianin chrám neboli Rendezvous byl postaven na nejvyšším místě Bořího lesa. Jeho osa (stejně jako osa Kolonády) míří přímo na minaret. Chrám má podobu vítězného oblouku, z jehož střechy je krásný pohled na koruny okolních stromů. V horním patře loveckého zámečku je umístěn komorní hudební a taneční sál.

Apollonův chrám

Byl postaven roku 1818 na jihovýchodním břehu Mlýnského rybníka. Pavilon s nástavbou a vyhlídkovou terasou zdobí reliéf Apollóna ve slunečním voze, přenesený z Chrámu múz v Lednici.

Chrám Tři Grácií

Chrám byl postaven v roce 1824 architektem Engelem nad jižním břehem Prostředního rybníka naproti Rybničnímu zámečku. Jedná se o půlkruhovou kolonádu s předsazeným sousoším Tří grácií – tří antických bohyň od Leopolda Fischera. V nikách sloupořadí stojí sochy múz a umění přenesené z Chrámu múz v lednickém parku.

Hraniční zámeček

Hraniční zámeček vystavěl architekt J. Poppelak v letech 1826 – 1827 na západním břehu Hlohoveckého rybníka jako protiváhu Apollónova chrámu. Nápis na fasádě „Zwischen Österreich und Mähren“ připomíná, že hranice mezi Moravou a dolním Rakouskemvedla až do roku 1920 po jiné linii než dnes.

Minaret

Údajně přes noc vypracoval architekt Josef Hardtmuth plán na stavbu minaretu. Minaret byl postaven v letech 1797 – 1802. Jedná se vlastně o netradiční mešitu s dominantní 62 metrů vysokou věží minaretu. Vzhledem k tomu, že minaret byl vystavěn v místech s nestabilním podložím, vyžádala si stavba náročnou přípravu. Do vyhloubené stavební jámy bylo zatlučeno 500 olšových pilotů na ně byl uložen rošt z dubových trámů a pak teprve vystavěn kamenný základ.

Obelisk

Obelisk inspirovaný Egyptem stojí na půli cesty mezi Lednicí a Přítlukami a připomíná uzavření míru v Campo Formio mezi císařem Napoleonem a rakouským arcivévodou Karlem. Byl vztyčen roku 1798.

Lednické rybníky

Patří k nejstarším rybníkům trvale využívaným k chovu ryb a zároveň k nejvýznamnějším ornitologickým lokalitám u nás. Kaskáda rybníků postupně vnikala na začátku 15. století, je tvořena nejníže položeným Mlýnským rybníkem, na něj navazuje rybník Prostřední, do kterého přitéká voda z rybníka Hlohoveckého (dříve Hořejšího). Takzvaný nejhořejší rybník byl později zrušen. Na panství Mikulov navazují rybníky Tichý a Dolní. Jako posledním a zároveň největším rybníkem je Nesyt, který je se svou rozlohou 322 ha i největším rybníkem na Moravě.